Om SpiseSmil

Spisesmil-Appen gir deg oppdaterte data fra Mattilsynet som har jevnlig tilsyn med viktige forhold som hygiene, rengjøring og vedlikehold på mer enn 8000 serveringssteder i Norge.

Det er mulig å søke på både stedsnavn og navn på spisested, og den gir også innsyn i tidligere tilsyn som har vært på det aktuelle spisestedet.

Smilefjessymbolene som deles ut har tre varianter:
- Smilefjes: Gode resultater på tilsyn
- Strekmunn: Noe må rettes
- Surmunn: Alvorlige mangler er funnet

Når Mattilsynet kommer på uanmeldt besøk er det fire temaer innen matlovgivningen som kontrolleres av inspektøren: 1. Ledelse og rutiner, 2. Lokaler og utstyr, 3. Mathåndtering og tilberedning, og 4. Sporbarhet og merking.

Etter avsluttet tilsyn får serveringsstedet et smilefjessymbol hvor den dårligste karakteren bestemmer smilet. Hvis et serveringssted får strekmunn eller sur munn er det feil som må rettes opp innen kort tid. Mattilsynet vil så komme og gjøre en ny vurdering. Når feilen er rettet, blir smilefjessymbolet endret til et smil.

Mattilsynet startet med smilefjestilsyn i januar 2016 og det vil derfor være mange kaféer og restauranter som ikke har fått et resultat ennå.

Kantiner, matservering på institusjoner, bensinstasjoner og storkiosker er ikke med i smilefjestilsynet.

Appen oppdateres daglig med data fra Mattilsynet.


Kontaktinfo Utvikler:
Epost: post@spisesmil.no


Hovedside Info om SpiseSmil.no